l4

Yazmış olduğum kod ile FSO kullanarak gösterilmiş klasörümüzdeki(örnek'de sayfanın bulunduğu klasör) bütün dosyaları listeleyebilirsiniz

Aşağıdaki kodu .asp uzantılı olacak biçimde kayıt yapmanız ve çalıştırmanız yeterlidir.İsterseniz "strListelenecekKlasor" adlı değişkenin "/" olan değeri yerine başka bir değer yazarak listelenecek klasörü seçebilirsiniz.
Örnek vermek gerekirse listeleme yapdığımız sayfanın bulunduğu klasör içindeki "dosyalar" adlı bir klasörümüz olduğunu düşünürsek buradaki değerimiz "/dosyalar" olacatır.
Kodu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştım.
Listelenirken
Dosya ismi - ( Boyut Byte )

şeklinde alt alta sıralanmaktadır.

Kod aşağıdadır.
 
 
************************ Kod Başlangıcı <% strListelenecekKlasor = "/" Set ObjFSO=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemOb ject") Set strDosyalar=ObjFSO.GetFolder(Server.MapPath(strLis telenecekKlasor)) For each strBulunanDosya in strDosyalar.files Response.Write strBulunanDosya.Name & " ( " & strBulunanDosya.size & " Byte )<br>" Next %> ************************ Kod Bitişi Sırayla açıklamak gerekirse ; 1. Satırda Listelenecek klasör için bir değişken atıyoruz ve "/" diyerek bulunan klasörü temsil ediyoruz 2. Satırda FSO objemizi oluşturuyoruz. 3. Satırda Listelenecek klasörü seçiyoruz ve 1. satırımızdaki değişkenimizi kullanıyoruz 4. Satırda For..Each döngüsü ile klasördeki her bir dosya için diyerek döngümüzü başlatıyoruz 5. Satırda Dosya ismini ve parantez içinde boyutunu yazıp alt satıra geçmesini söylüyoruz. 6. Satırda Döngüyü devam ettiriyoruz.
 
Ferhat UZUNSINAN - ferhat_u@hotmail.com
Sitemize Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı! Teşekkürler...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=